Süt Grubu Yemleri

Süt ineklerinin değişik verim ve laktasyon dönemlerine göre değişen ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanması için formüle edilmiş yemlerdir. Toros yem süt yemleri değişik dönemler için ihtiva ettiği makro dengelerin ötesinde mikro dengelere de dikkat edilerek üretilmektedir. Çeşitli ve yüksek kaliteli hammadeler kullanılarak üretilen Toros Yem ürünleri, verimliliği ve hayvan sağlığını eşgüdümlü olarak yükselterek üreticilerimizin en karlı şekilde üretim yapmasını sağlar.

1. Sığır Süt Yemi 18 : 18 hp 2650 me

2. Sığır Süt Yemi 19 : 19 hp 2700 me

3. Ekosüt 19 : 19 hp 2675 me

4. Sığır Süt Pik Yemi : 21 hp 2800 me

5. Birebir Süt Yemi : 24 hp 2600 me

Hayvanların laktasyon dönemleri ve süt verimleri dikkate alınarak işletmede kulanılan kaba yemlerin miktar ve kalitesine bağlı olarak değişen miktarlarda dönemine uygun Standart kaba yem kalitelerine göre hazırlanmıştır.

(örnektir, detaylı bilgi için teknik ekibimize başvurunuz)

6. Düve Yemi : 16 hp 2600 me

Buzağılıktan çıkan damızlık amaçlı dişi danaların beslenmesi için formüle edilmiştir. Bu dönemde düvelerin vucut kondisyonlarını yükseltmeden fizyolojik gelişmelerini sağlacak şekilde vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir. 8. aydan sonra başalanarak 16. ayda tohumlamaya takiben gebeliğin 6. ayına kadar kullanılması önerilmektedir. Kullanım miktarını işletmede kullanılan kaba yem kalitesine bağlı olarak bu süre boyunca günlük ortalama 700 gr canlı ağırlık alacak şekilde planlayarak rasyonların düzenlenmesi tavsiye edilir.

7. Kuru Dönem - Gebe Düve Yemi : 16hp 2550 me

İlk doğumuna hamile olan düvelerde gebeliğin 6. ayından sonra, sağmal ineklerde ise kuru dönemin ilk 45 gününde kullanılmak üzere hipokalsemik olarak formüle edilmiştir. İşletmede kullanılan kaba yem kalitesi ve miktarına göre 4-6 kg arasında önerilmektedir.

Yemlerimizin Saklama ve Kullanma Yöntemleri

  • Yemler nemsiz, havalandırılabilir ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
  • Yem depolama yerlerinde ızgaralar üstüne istif edilen çuvallar sırt sırta yapışık olmamalı ve istif yüksekliği 5 sırayı geçmemelidir.
  • Yemler satın alınırken ve kullanılmadan önce çuvallarda yırtık veya hasar olmadığı kontrol edilmeli, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
  • Yem değişim ve geçişlerinde yemler muhakkak daha önce verilen yemle karıştırılarak ve 10-15 gün alıştırılarak yedirilmelidir.
  • Yemlerimizin kullanımı ve daha fazlası hakkında detaylı bilgileri sahada görevli Toros Yem çalışanlarından alabilirsiniz.
Sığır Süt Yemi
Sığır Süt Yemi
Pelet Sığır Süt Yemi
İlk 100 Sığır Süt Yemi
Birebir Pelet Sığır Süt Yemi
Düve Yemi
Pelet Kuru Dönem Gebe Düve Yemi