Kuzu Buzağı Grubu Yemleri

Yeni doğan kuzu ve buzağıların işkembeleri gelişmiş bir sığır işkembesi gibi değildir. Bu yüzden kulanılan yemlerin daha seçici ve yüksek kaliteli olması gerekmektedir. Toros Yem ürünlerinde bunu dikkate alarak kuzu ve buzağı yemlerini yüksek kaliteli ve temiz hammadde kaynaklarından özel olarak formüle eder. Bu dönemde kuzu ve buzağıların hızlı gelişimini sağlayacak, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini artıracak ve işkembenin gelişmesine yardımcı olacak özel katkılarla takviye edilerek üretmektedir.

1. Kuzu-buzağı başlangıç yemi : 18 hp 2800 me

Kuzular için 0-2 aylık dönemde önerilir.

Buzağılar için 0-4 aylık dönemde önerilir.

2. Kuzu-buzağı büyütme yemi : 17 hp 2750 me

Kuzular için 2-4 aylık dönemde önerilir.

Buzağılar için 4-8 aylık dönemde önerilir.


Kuzu - buzağı başlangıç yemleri süt emme döneminde serbest olarak hayvanın önünde temiz ve taze olarak sürekli bulundurulmalıdır. Kuzu buzağı büyütme yemleri sütten kesmeyi takiben kullanılan kaba yem ile birlikte yine serbest olarak hayvanın önünde bulundurulmalıdır.

Yemlerimizin Saklama ve Kullanma Yöntemleri

  • Yemler nemsiz, havalandırılabilir ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
  • Yem depolama yerlerinde ızgaralar üstüne istif edilen çuvallar sırt sırta yapışık olmamalı ve istif yüksekliği 5 sırayı geçmemelidir.
  • Yemler satın alınırken ve kullanılmadan önce çuvallarda yırtık veya hasar olmadığı kontrol edilmeli, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
  • Yem değişim ve geçişlerinde yemler muhakkak daha önce verilen yemle karıştırılarak ve 10-15 gün alıştırılarak yedirilmelidir.
  • Yemlerimizin kullanımı ve daha fazlası hakkında detaylı bilgileri sahada görevli Toros Yem çalışanlarından alabilirsiniz.
Kuzu Başlangıç Yemi
Buzağı Başlangıç Yemi
Kuzu Büyütme Yemi
Buzağı Büyütme Yemi