Küçükbaş Grubu Yemleri

Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık faaliyetidir. Meradan maximum şekilde faydalanmayı gerektirir. Fakat ülkemiz mera şartları hayvanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek düzeyde değildir. Bu sebeple mera kalitesine göre koyunlara belli oranda konsantre yem takviyesi yapmak gerekir.

1. Toros Yem Toklu Besi Yemi : 14 hp 2650 me

Spesifik olarak koç katımı öncesi yapılan kamçılama(flushing) döneminde koyunlara ve mera sezonu bitiminde ağıla dönen toklulara kesime sevk edilinceye kadar yedirilmek üzere hazırlanmış bir yemdir.

2. Toros Yem Koyun Süt Yemi : 17 hp 2650 me

Gebeliğin son döneminden başlayarak emzirme ve sağım dönemi boyunca koyunlara yedirilmek üzere hazırlanmış bir yemdir.

Yemlerimizin Saklama ve Kullanma Yöntemleri

  • Yemler nemsiz, havalandırılabilir ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
  • Yem depolama yerlerinde ızgaralar üstüne istif edilen çuvallar sırt sırta yapışık olmamalı ve istif yüksekliği 5 sırayı geçmemelidir.
  • Yemler satın alınırken ve kullanılmadan önce çuvallarda yırtık veya hasar olmadığı kontrol edilmeli, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
  • Yem değişim ve geçişlerinde yemler muhakkak daha önce verilen yemle karıştırılarak ve 10-15 gün alıştırılarak yedirilmelidir.
  • Yemlerimizin kullanımı ve daha fazlası hakkında detaylı bilgileri sahada görevli Toros Yem çalışanlarından alabilirsiniz.
Koyun Süt Yemi