Besi Grubu Yemleri

İşkembesi gelişmiş ve buzağılıktan çıkmış olan erkek danaların kesime gidene kadar ki dönemlerinde sağlıklı ve maxsimum canlı ağırlık kazancı ile ideal yemden yararlanma oranlarını temin edecek şekilde formüle edilmiş yemlerdir. Besinin değişik döenmlerine ve ihtiyaçlarına göre enerji ve protein bakımından dengenlenmektedir.

1. Besi Başlangıç Yemi : 16 hp 2600 me

Besinin birinci dönemi olan büyüme-iskelet yapnın geliştiği dönemde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formle edilmiştir. 8- 10. aya kadar önerilmektedir.

2. Besi Geliştirme Yemi : 14 hp 2650 me

Besinin ikinci dönemi olan etlenme- kaslanma döneminde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. 10- 1 3 aya kadar önerilmektedir.

3. Besi Bitirme Yemi : 12 hp 2750 me

Besinin son dönemi olan randıman- semirtme döneminde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. 13 – kesime kadar olan dönemde önerilmektedir.

“Besi materyali olarak kullanılan hayvanın ırkı, yaşı ve kullanılan kaba yemin kalitesine bağlı olarak ortalama her 50 kg canlı ağırlık için dönemine uygun olarak 1 kg konsantre yem(besi başlangıç, besi geliştirme, besi bitiş) hesap edilerek rasyon ayarlanmalıdır.”

4. Bes-Ko (Konsantre Besi Yemi) : 20 hp 2500 me

Ülkemiz yoğun hububat üreticisi olduğundan üreticimizin en kolay şekilde temin edebileceği ve standartı çok fazla değişmeyen arpa ile kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Arpanın ekonomik olduğu dönemlerde arpa yoğun besleme yapmak isteyen müşterilerimize önerilmektedir. Buzağılık dönemi bitmiş erkek danalara besinin başından sonuna kadar 2 kg bes-ko verilir. Hayvanın ihtiyacına göre değişen miktarlarda arpa ile takviye edilir.

Yemlerimizin Saklama ve Kullanma Yöntemleri

  • Yemler nemsiz, havalandırılabilir ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
  • Yem depolama yerlerinde ızgaralar üstüne istif edilen çuvallar sırt sırta yapışık olmamalı ve istif yüksekliği 5 sırayı geçmemelidir.
  • Yemler satın alınırken ve kullanılmadan önce çuvallarda yırtık veya hasar olmadığı kontrol edilmeli, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
  • Yem değişim ve geçişlerinde yemler muhakkak daha önce verilen yemle karıştırılarak ve 10-15 gün alıştırılarak yedirilmelidir.
  • Yemlerimizin kullanımı ve daha fazlası hakkında detaylı bilgileri sahada görevli Toros Yem çalışanlarından alabilirsiniz.
Besi Başlangıç Yemi
Sığır Besi Yemi
Besi Bitiş Yemi
Bes-Ko Konsantre Besi Yemi